Administratie en boekhouding

Wij voeren een verscheidenheid aan financiële, boekhoudkundige, fiscale en bedrijfsdiensten uit en bieden u maximale flexibiliteit door u de mogelijkheid te bieden een beroep op ons te doen voor elk van de diensten die wij naar behoefte aanbieden. Hieronder vindt u de details over elk van de diensten die u tot uw beschikking krijgt als u IMT International Management B.V. als dienstverlener kiest.

  • Boekhoudkundige diensten
  • BTW-aangiften
  • Vennootschapsbelastingaangiften
  • Loonbelasting/Dividendbelastingaangiften
  • Beperkte juridische diensten en verhuisdiensten

IMT Online App

Uniek aan IMT is dat u dagelijks de voortgang van de boekhouding van uw bedrijf kunt volgen en monitoren via onze IMT Online App of door in te loggen op ons beveiligde Klantenportaal op onze website. U kunt zelfs uw facturen en andere informatie uploaden naar deze beveiligde digitale omgeving, zodat wij deze kunnen verwerken. Zo is uw boekhouding altijd up-to-date. De app is beschikbaar in zowel de App Store als Google Play.

BEKIJK ONZE APP

Boekhouding & Accounting

Boekhouden is de meest elementaire van alle boekhoudfuncties. Boekhouden is het bijhouden van een nauwkeurige en bijgewerkte administratie van alle financiële activiteiten van uw bedrijf. Dit omvat bankadministratie, belastingaangiften, loonadministratie, in- en verkoopadministratie en wettelijke aangiften. Deze gegevens zijn essentieel voor de naleving van de regelgeving. Een goede boekhouding maakt andere boekhoudkundige functies, zoals audits, salarisadministratie en belastingvoorbereiding, veel eenvoudiger en minder tijdrovend. IMT heeft tientallen jaren ervaring met administratie via software als Visma, Unit4, Exact, AFAS en Workday. Wij zijn ervan overtuigd dat ook een snelle aanpassing aan elk ander softwarepakket mogelijk is.

Boekhoudkundige diensten

Wij verlenen boekhoudkundige diensten en kunnen de administratie voor cliënten opstellen en bijhouden. U kunt ons inschakelen om de volgende activiteiten voor u te verzorgen:

 • Onderhouden van de Chart of Accounts in het softwarepakket van uw voorkeur
 • Algemene boekhoudkundige verantwoordelijkheid
 • Voorbereiden en boeken van routinematige boekingen met betrekking tot elke cliënt, met inbegrip van kapitaaltransacties tussen groepsentiteiten
 • Voorbereiding van driemaandelijkse accruals voor elke klant, inclusief intercompany lening rente accruals
 • Uitvoeren van kasaansluitingen
 • Maandelijks afsluiten van de boeken op de vijfde werkdag
 • Elk kwartaal posten voor reële-waardeaanpassingen plaatsen die cliënt moet verstrekken (indien vereist)
 • Bijhouden van de financieringsstructuurkaart per kwartaal
 • Wekelijks facturen verwerken (sommige facturen verwerken met behulp van inkooporders)
 • Assisteren bij de opzet van nieuwe leveranciers
 • Andere kasbewegingen registreren, zoals uitkeringen, rentebetalingen en betalingen voor het opvragen van joint-venturekapitaal
 • Assisteren bij het jaarlijkse budgetteringsproces voor de bedrijfskosten
 • Ondersteunen bij de upload van de jaarlijkse corporate kostenbudgetten
 • Driemaandelijkse managementrapportages opstellen, inclusief budget versus werkelijke analyse en andere gebruikelijke rapporten; opgesteld voor elke klant ter beoordeling tegen het einde van de derde werkdag
 • Jaarafsluiting en afstemmen en voorbereiden van financiële verklaringen
 • Voor elke cliënt statutaire jaarrekening volgens Dutch GAAP opstellen
 • Contact met de accountant van de cliënt en ondersteunen van het jaarlijkse auditproces, inclusief auditplanning, opstellen van de jaarrekening en beantwoorden van auditvragen die tijdens veldwerk naar voren komen, tot en met de afronding van de audit
 • Coördineren met en leveren van gegevens aan interne controle-instanties
 • Deponeren jaarrekening en andere wettelijke rapportages in overeenstemming met de Nederlandse regelgeving

Btw-compliance en aanverwante fiscale diensten

 • Boekhouding die voldoet aan de Nederlandse belasting- en btw-eisen
 • Voorbereiden en indienen van de maandelijkse en jaarlijkse btw-aangiften, inclusief aansluiting met het grootboek/de jaarrekening
 • Beoordelen van percentage voor btw-aftrek en voorbereiden van onderliggende documentatie
 • Voortdurende correcties van btw-aftrek als gevolg van wijzigingen in het percentage van de btw-aftrek
 • Steekproefsgewijs facturen controleren om na te gaan of een aanzienlijk bedrag voor btw-aftrek in aanmerking komt
 • Facturen controleren met betrekking tot maandelijkse verkopen, inclusief naleving van de btw-voorschriften en tijdige uitgifte van facturen. Vereisten en tijdige uitgifte van facturen (inclusief facturen van de ontvanger van de levering in geval van self-billing)
 • Assisteren bij verrichten van btw-betalingen en/of het opzetten van een automatische incassoregeling, indien van toepassing
 • Verstrekken van onderliggende werkdocumenten
 • Ondersteunen bij verzoeken van de belastingdienst en bij controles door de belastingdienst
 • Verstrekken van informatie aan de groepsdienstverlener voor directe belastingen van de cliënt om de aangiften directe belastingen te kunnen opstellen
 • Opstellen van kwartaal- en eindejaarsvoorzieningen voor vennootschapsbelasting en uitgestelde belastingen

Vennootschapsbelasting etc.

Het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting kan uiterst complex zijn. Registraties en indieningen moeten zorgvuldig worden voorbereid om uw risico op onvoorziene belastingverplichtingen, kosten of controles te minimaliseren. Ons team zal met u samenwerken om volledige en nauwkeurige aangiften voor de vennootschapsbelasting op jaarbasis voor te bereiden.

Zakelijke juridische diensten en verhuisdiensten

 • Het begeleiden bij het vinden van een vestigingsadres in Nederland.
 • Deponeren van jaarrekeningen bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KVK).
 • Voorbereiden van juridische documentatie zoals bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen die in Nederland moeten plaatsvinden en bijhouden van de notulen.
 • Alle bedrijfsdocumentatie in twee talen, Engels en Nederlands
 • Opslag van juridische en bedrijfsadministratieve data en van bedrijfsnotulen en andere documenten die op grond van wettelijke voorschriften in Nederland moeten worden bewaard.
 • Communicatie en indiening bij het Nederlandse bedrijfsregister indien nodig en het verkrijgen van bedrijfscertificaten en andere registeruittreksels indien nodig.

Prijzen

Wij bieden onze diensten in principe aan op basis van uurtarieven. Hierdoor kunt u gebruik maken van al onze diensten naar behoefte en voorkomt u dat u betaalt voor diensten waarvan u slechts af en toe gebruikmaakt. Onze prijsstelling is zeer concurrerend, onze uurtarieven zijn beduidend lager dan de grote administratiekantoren.

Verwante onderwerpen

 • Speciale functionele vereisten kunnen ingevuld worden
 • Alternatieve fee-arrangementen zijn mogelijk
 • Neem contact met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening en kosten