Management – Goed Bestuur

  • Voor een adequate financiële planning dient uw team in Nederland daarvoor gekwalificeerd te zijn
  • Strategische beslissingen omtrent de Nederlandse vennootschap dienen zoveel mogelijk in Nederland te worden genomen
  • Dit dient onderbouwd te worden met een lokale infrastructuur en een directie met de nodige opleiding en ervaring
  • Nederlandse transfer pricing regels dringen ook aan op Nederlandse inwoners als directeur
  • Het toevoegen van een Onafhankelijke Directeur bevordert ‘good corporate governance’
  • Het management van een Nederlands kantoor dient capabel te zijn om met alle van belang zijnde partijen zinvol te overleggen over het reilen en zeilen van de onderneming in Nederland

Directeuren

IMT is een samenwerking van partners die optreden als directeuren/commissarissen of interim managers van in Nederland gevestigde vennootschappen en biedt haar klanten een reeks van hoogopgeleide en zeer ervaren directeuren aan uit een diverse reeks van bedrijfssectoren, zoals financiële dienstverlening, onroerend goed, Private Equity, ICT, Luchtvaart.

De rol van een directeur is van groot belang geworden, niet alleen wegens ‘good corporate governance’, maar ook als ondersteuning van de effectieve plaats van bedrijfsvoering van vennootschappen. Het bestuur dient voldoende opleiding en ervaring te hebben om de Nederlandse business te leiden. IMT en haar partners bieden praktische en werkbare oplossingen voor management -en organisatievraagstukken zowel bij het opzetten als doorontwikkelen van business.

IMT heeft een voortdurend groeiende groep van hooggekwalificeerde partners met jarenlange ervaring in hun specifieke disciplines, zij het audit, accounting, finance, high-tech industrie of anderszins. IMT hanteert strenge normen en due diligence procedures gebaseerd op richtlijnen van de Europese Confederatie van Directeursverenigingen (Ecoda), waarbij professionaliteit, integriteit en hulpvaardigheid centraal staan, zoals bevestigd in haar Code of Conduct, die door al haar partners worden onderschreven.

Training – Code of Conduct

IMT heeft procedures om de kennis van haar partners te verdiepen en up-to-date te houden door middel van trainingen en coaching programma’s, zowel intern als in samenwerking met gereputeerde advocaten, belastingadviseurs en accountantskantoren.

IMT Centraal Aanspreekpunt

IMT is niet alleen de backoffice voor haar partners, maar functioneert als het centrale aanspreekpunt van all betrokken partijen.

IMT-partners hebben allemaal op zijn minst een Master’s-diploma op hun vakgebied van een Nederlandse universiteit, vaak versterkt met additionele kwalificaties.

Door de jaren heen hebben zij ervaring opgedaan met multinationals en uitgebreide kennis opgedaan in hun vak.

IMT’s partners onderschrijven de Code of Conduct en volgen interne- en externe trainingen om hun kennis up-to-date te houden.

IMT streeft ernaar dat al haar partners lid zijn van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD)